Identifikačné údaje

Kardiocentrum AGEL a.s.
Lúčna 57
040 15 Košice - mestská čast Šaca

IČO: 54 042 143
DIČ: 2121551993
IČ DPH: SK7120001372

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1807/V

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: IBAN SK67 7500 0000 0002 2505 0383

Tel. č.: +421 55 6008 501
Email: sekretariat@kce.agel.sk