Kde vás budeme liečiť

Pracoviská

Angiologická ambulancia

Zobraziť viac

Angiologické oddelenie

Zobraziť viac

Arytmologické oddelenie

Zobraziť viac

Ambulancia cievnej chirurgie

Zobraziť viac

Klinika srdcovej a cievnej chirurgie

Zobraziť viac

Kardiologické oddelenie

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia I.
(Kardiologická a arytmologická ambulancia)

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia II.
(ECHO)

Zobraziť viac

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Zobraziť viac

Cenník

01

Cenník výkonov a služieb

Dotazníky

01

Dotazník spokojnosti - ambulancie

02

Dotazník spokojnosti