jobItem.title

Lekár - anestéziológ + náborový príspevok

Do nášho tímu prijmeme lekára na pozícii anesteziológ. Pozícia je vhodná aj pre absolventov lekárskych fakúlt.

jobItem.title

Lekár - kardiológ + náborový príspevok

Do nášho tímu prijmeme lekára na pozícii kardiológ. Pozícia je vhodná aj pre absolventov lekárskych fakúlt.

jobItem.title

Praktická sestra - asistent

Do nášho tímu prijmeme praktickú sestru. Pozícia je vhodná pre sestry vzdelané v obore praktická sestra/zdravotnícky asistent.

jobItem.title

Sanitár

Do nášho tímu prijmeme sanitára/sanitárku.

jobItem.title

Sestra Sestra (bez/so špecializáciou) - inštrumentovanie v operačnej sále

Do nášho tímu prijmeme všeobecnú sestru inštrumentárku na operačnú sálu. Pozícia je vhodná pre sestry vzdelané v obore diplomovaná všeobecná sestra/ošetrovateľstvo.

jobItem.title

Sestra OAIM/ Koronárna jednotka + náborový príspevok

Do nášho tímu prijmeme všeobecnú sestru na OAIM alebo koronárnu jednotku. Pozícia je vhodná pre sestry vzdelané v obore diplomovaná všeobecná sestra/ošetrovateľstvo.

jobItem.title

Sestra pri lôžku + náborový príspevok

Do nášho tímu prijmeme všeobecnú sestru. Pozícia je vhodná pre sestry vzdelané v obore diplomovaná všeobecná sestra/ošetrovateľstvo.