Medicínske vedenie

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

medicínsky riaditeľ pre chirurgické odbory

MUDr. Anton Farkaš, PhD.

MUDr. Anton Farkaš, PhD.

medicínsky riaditeľ pre internistické odbory

Mgr. Diana Exelová, MPH

Mgr. Diana Exelová, MPH

námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre internistické odbory

PhDr. Martin Vaľko

PhDr. Martin Vaľko

námestník odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory

Nemedicínske vedenie

Ing. Ľuboslav Švec

Ing. Ľuboslav Švec

ekonomicko – prevádzkový riaditeľ

JUDr. Kristína Michalíková, MBA

JUDr. Kristína Michalíková, MBA

vedúca oddelenia právneho a HR

Ing. Marianna Jurašková, MBA

Ing. Marianna Jurašková, MBA

vedúca oddelenia ZP