Prvá roboticky asistovaná operácia srdca na Slovensku. Liečbu skráti z mesiacov na týždne

24. 8. 2023
Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA: Kardiochirurg musí mať pokoru. Robotických operačných prístrojov je na Slovensku niekoľko. V kardiochirurgii sa prístroj da Vinci využíva iba v Kardiocentre AGEL v košickej Šaci. Telemanipulátor odstráni mikroskopický tras rúk chirurga, úkony sú preto presnejšie ako pri klasickej operácii srdca.
newsItem.title

(Text zdroj: Korzár Košice)

Výhodou tiež je, že pacientovi operatér už nemusí píliť hrudnú kosť, ale pomocou manipulačných ramien vstúpi do hrudníka cez bočné vstupy. Skráti tak dobu liečenia z dvoch mesiacov na dva týždne.

„Je veľké množstvo operácií, ktoré sa nemôžu uskutočniť, lebo pacient má choré srdce. U nás sa operuje preto, že pacient má choré srdce,“ hovorí FRANTIŠEK SABOL, generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL (KCE) a prednosta Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a KCE.

Spolu s primárom robotickej a miniinvazívnej kardiochirurgie tejto kliniky ŠTEPÁNOM ČERNÝM vysvetlili, ako prebieha operácia srdca, pri ktorej chirurg pomocou robota operuje priamo na bijúcom srdci.

V rozhovore sa dočítate: Aké choroby srdca sa vykonávajú v Šaci pomocou unikátneho robota, či si pacient za operáciu pripláca, prečo uprednostňujú rizikových pacientov, čo musí vnímať kardiochirurg pred operáciou, čo je pre chirurga pri práci s robotom najťažšie.

Čím je pre vás tento týždeň výnimočný?

Sabol: Aj v rámci kardiochirurgie chceme byť v našom KCE na Slovensku unikátni. Jeden z programov, ktorý zabezpečí túto unikátnosť, sú aj roboticky asistované operácie srdca. Spoločnosť Agel nám obstarala prístroj da Vinci v hodnote 2,4 milióna eur.

Minulý mesiac sme ukončili rekonštrukciu robotickej operačnej sály a zaobstarali inštrumentárium k prístroju. Vybraní zdravotníci prešli celým postupným radom školení, aby nielen kardiochirurg, ktorý to vie robiť a je proktorom pre Európu, ale aj ostatný personál bol dobre zaškolený.

V pondelok 21. augusta sa nám podarila prvá robotická operácia srdca. Pacient, ktorý bol operovaný kvôli ischemickej chorobe srdca, sa má veľmi dobre. V utorok nás čakali ďalšie dve takéto operácie.

Kto viedol robotickú operáciu?

Sabol: Primár Štěpán Černý, ktorý u nás pracuje ako primár robotickej a mininvazívnej kardiochirurgie. Je garantom programu a europroktorom. Sme priatelia takmer 20 rokov.

Pravidelne bude vykonávať tieto operácie a zaúčať celý náš tím z KCE, ktorý sme na tento program určili. Od septembra sa stane prednostom renomovaného pracoviska Kardiochirurgickej kliniky Motol Praha.

Po akom čase zaúčania by mohol byť tím pripravený viesť operáciu aj bez primára Černého?

Sabol: Som realista, na jeseň 2024 by sme to mohli vykonávať vo vlastnej réžii. Berieme to s veľkou vážnosťou. Správne návyky si musia osvojiť všetci ľudia v tíme, nielen operatér.

Ako vedú zdravotné poisťovne tento typ výkonu?

Sabol: Nie je na to špeciálny kód, operácia je uhrádzaná ako klasická operácia srdca, čo je pre nás nevýhodné, lebo je omnoho finančne náročnejšia. Drahý je aj servis prístroja da Vinci. Chceme kráčať s modernými trendmi a byť výnimoční.

Pacienti si za túto operáciu priplácajú?

Sabol: Nie, za žiaden liečebný výkon v kardiocentre sa nepripláca.

Ako funguje robot da Vinci?

Černý: Robotický operačný prístroj nie je robotom, ktorý by zákrok urobil sám. Je to telemanipulátor, ktorý prenáša pohyby rúk chirurga na koniec nástrojov, ktoré sú zavedené v tele človeka. Žiadne rozhodnutie nerobí prístroj sám, všetky rozhodnutia a pohyby robí chirurg.

V čom sú najväčšie výhody robotickej operácie oproti klasickej operácii srdca?

Černý: Operačné pole je zobrazené vo veľkom zväčšení v 3D, pohyby nástrojov sú jemné a presné a je z nich softvérovo odstránený tras rúk. Takže je to presnejšie ako ruka. Hlavná výhoda je, že nemusíme otvoriť hrudnú stenu.

Sabol: Ramená robota vstupujú do hrudníka cez bočné vstupy. Nemusí sa píliť hrudná kosť. Ide vlastne o umelo vytvorenú zlomeninu vytvorenú sternálnou pílou, ktorá si vyžadovala dva mesiace imobilizácie na zotavenie. Obrovská výhoda operácie da Vinci prístrojom je, že pacientovi neostáva veľká rana na hrudníku.

Ako dlho trvá rekonvalescencia po operácii prístrojom da Vinci?

Černý: Po klasickom operačnom prístupe trvá 6 – 8 týždňov, kým sa zahojí kosť a pacient môže vykonávať fyzickú činnosť alebo riadiť auto. Po tomto type výkonu trvá zotavenie maximálne dva týždne. Na piaty deň od operácie je pacient prepustený domov, po týždni je schopný vykonávať bežné činnosti.

Nebojíte sa, že kvôli robotom prídu chirurgovia o prácu?

Sabol: Nie, to sa nestane, keďže každý pohyb robota je riadený chirurgom.

Sú niektorí pacienti špeciálne vhodní na operáciu robotom da Vinci?

Černý: Robotické operácie srdca sú dvojakého typu - ischemické choroby srdca a postihnutie chlopní. Program začíname pacientmi s ischemickou chorobou srdca. Na budúci rok by sme chceli začať v rámci špeciálneho programu operovať pacientov s chlopňovými chybami.

Vhodní sú aj pacienti, ktorí majú postihnutých viac tepien, kedy je možné robotickú operáciu doplniť roztiahnutím koronárnych tepien balónikom, čím sa pacient kompletne vyhne rezu kosti uprostred hrudníka.

Musia byť vhodní pacienti v inak dobrom fyzickom stave? Sú prekážkou robotickej operácie iné pridružené chronické ochorenia?

Černý: Je to naopak. Operácia pacienta natoľko nezaťaží, takže je vhodná pre starších pacientov s pridruženými chorobami.

Sabol: Táto operácia sa robí na bijúcom srdci, teda sa nepoužíva mimotelový obeh. Vyberáme si pacientov, ktorí z toho majú väčší benefit, a to sú starší a chorí pacienti.

Černý: Všetci traja pacienti, ktorých operujeme v týchto dvoch dňoch, sú rizikoví. Prvý bol obézny diabetik, druhá je 83-ročná pacientka a tretí je sociálne slabší pacient, u ktorého je riziko, že by sa mu hrudná kosť kvôli návykom nemusela dobre zahojiť.

Sabol: Je veľmi veľké spektrum pacientov, pre ktorých prináša robotická operácia značné benefity.

Existujú aj typy pacientov, ktorí nie sú vhodnými adeptmi na operáciu robotom da Vinci?

Černý: Sú to pacienti, ktorí majú veľmi postihnuté pľúcne funkcie alebo v minulosti podstúpili resekciu pľúc na ľavej strane. Je to však iba veľmi malá skupina pacientov.

Je operácia robotom da Vinci kratšia ako klasická?

Černý: Zo začiatku môže byť časovo dlhšia, ale keď je celý tím kompletne vycvičený, operácia trvá rovnako dlho ako pri klasickej operácii.

Budú mať tento prístroj v dohľadnej dobe aj iné nemocnice?

Sabol: Nemyslím si, pretože na to je potrebné mať špeciálne priestory, investovať veľké finančné prostriedky a hlavne zaškolený špičkový tím. Nepredpokladám, že by na Slovensku v tejto časti medicíny tak skoro niekde začali s týmto programom.

Robotický systém da Vinci môže operovať ktorúkoľvek časť tela?

Sabol: Áno, veríme, že sa využije aj na iné typy operácií, napríklad urologické alebo chirurgické. Avšak inštrumentárium je iné na každý typ operácie. Prístroj je použiteľný pre celé spektrum operácií a je prenosný. Zatiaľ robíme kardiochirurgické operácie.

Teraz vás čakajú aké operácie?

Sabol: Takisto dvaja pacienti pre ischemickú chorobu srdca, čiže budú sa šiť bypassy za asistencie robota.

Ako sa pred nimi cítite pár minút pred operáciou? Máte ešte strach?

Černý: Strach nie, ináč by som to nemohol robiť. Viem, čo ma čaká. Ale cítim rešpekt a pokoru. Každá operácia môže nabrať neočakávaný smer. Ale pre mňa sú robotické operácie už určitou rutinou, keďže som ich urobil už stovky.

Sabol: Kardiochirurg, ktorý nemá pokoru, je veľmi nebezpečný nielen pre pacienta, ale aj pre seba. Boli kolegovia, ktorí si mysleli, že týmto štýlom môžu pracovať a už skončili. Vždy ide o ľudský život. Je veľké množstvo operácií, ktoré sa nemôžu uskutočniť preto, že pacient má choré srdce. U nás sa operuje preto, že pacient má choré srdce. A to je veľký rozdiel.

Platí stará múdrosť, že pacient musí operáciu srdca prežiť a má sa mať po operácii lepšie ako pred výkonom. Mňa moji kardiochirurgickí učitelia učili, že pred výkonom nikdy nemám rozprávať, že je to ľahká operácia alebo sľubovať pacientovi výsledok operácie. Aj klasický výkon v kardiochirurgii sa môže zvrtnúť a hoci môžete mať všetky vyšetrenia urobené, až keď máte srdce pod rukami, až vtedy vidíte, aký je reálny nález. Realita vás môže prekvapiť v dobrom, ale aj v zlom.

Všetky robotické operácie, ktoré ste viedli, zatiaľ dopadli dobre?

Černý: V Nemocnici na Homolce sme robili 450 robotických operácií srdca a nikto pri operácii nezomrel. Priemerná mortalita pri klasických operáciách srdca je pritom okolo dve percentá.

Koľko operácií srdca ročne plánujete vykonať v Šaci?

Sabol: Za prvý celý rok od spustenia programu by ich malo byť okolo 50.

Čo všetko musí zvládnuť operatér? Čo je na tom najťažšie, ak sa chce zabehnúť v robotických operáciách?

Černý: Okrem toho, že operujem v Prahe a začal som tento rok aj na mojom pôsobisku v Košiciach-Šaci, jazdím po Európe a učím tímy v iných krajinách. Už som vycvičil 15 tímov po celej Európe.

Najťažšie pre chirurga je zmeniť myslenie a mentalitu takým spôsobom, ako to tie operácie vyžadujú. Pri robotickej operácii potrebujete viac spolupracovať s tímom, viac mu dôverovať. To je pre niektorých chirurgov veľmi ťažké, pretože pri klasických operáciách srdca sa spoliehali len sami na seba.

Musia sa naučiť aj dokonale ovládať prístroj da Vinci a rozumieť mu. Samozrejme, aj dobre vidieť a mať priestorové vnímanie.

Ako sa robotické operácie vylepšili za posledných desať rokov?

Černý: Robotickej kardiochirurgii sa venujem 16 rokov. Začínali sme robiť operácie s prvou generáciou robotických prístrojov, teraz máme štvrtú generáciu prístrojov a chystá sa piata generácia. Technológia prešla úžasným rozvojom. Je veľmi pravdepodobné, že sa robotická kardiochirurgia stane rutinným prístupom k operáciám srdca.

Zdroj rozhovoru: Korzár Košice
https://kosice.korzar.sme.sk/c/23208287/prva-roboticky-asistovana-operacia-srdca-na-slovensku-liecbu-skrati-z-mesiacov-na-tyzdne.html