Medzinárodné sympózium Kardiocentra AGEL Košice-Šaca spojilo odborníkov zo Slovenska a zahraničia

7. 9. 2023
Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca zorganizovalo medzinárodné sympózium. Odborného podujatia sa 6. septembra 2023 zúčastnilo viac ako 100 pozvaných hostí vrátane špičkových domácich a zahraničných odborníkov z oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Súčasťou odborného programu bola aj prezentácia operácie srdca z robotickej operačnej sály.
newsItem.title

Sympózium otvorili úvodnými príhovormi predseda dozornej rady AGEL, a. s. a jediný akcionár Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Na úvod odborného programu predstavil prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA v svojej prezentácii koncepciu a víziu rozvoja unikátneho projektu prvého komplexného súkromného Kardiocentra AGEL a prezentoval výsledky operačných a intervenčných výkonov za pol roka činnosti. V rámci štyroch sekcií odzneli prednášky odborníkov z oblasti kardiovaskulárnej medicíny z renomovaných domácich a zahraničných pracovísk. Súčasťou odborného podujatia bola aj prezentácia z robotickej operačnej sály  Kardiocentra AGEL.  MUDr. Štepán Černý, CSc., MBA, primár robotickej a miniinvazívnej kardiochirurgie Kardiocentra AGEL, prezentoval operáciu, pri ktorej  prostredníctvom prístroja da Vinci bola vykonaná roboticky asistovaná revaskularizácia srdca.  

Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca je prvé komplexné súkromné kardiocentrum na Slovensku. Logistika procesov a funkčný dizajn nemocnice je nastavený výrazne propacientsky. V Kardiocentre AGEL je dospelým pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami poskytovaná kompletná diagnostika a intervenčná a operačná liečba v medicínskych odboroch: kardiochirurgia, intervenčná a neinvazívna kardiológia, intervenčná a neinvazívna arytmológia, intervenčná a neinvazívna angiológia, rádiológia, cievna chirurgia a anestéziologická a intenzívna starostlivosť. Súčasťou medicínskych služieb Kardiocentra AGEL sú aj na Slovensku unikátne programy ako napr. program robotickej kardiochirurgie a využitie virtuálnej reality pri intervenčnej liečbe štrukturálnych chýb srdca. Pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami uvádzame do praxe jedinečný  systém  manažovanej kardiovaskulárnej zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR. V spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ bude od nového semestra prebiehať v Kardiocentre AGEL  aj výuka študentov medicíny.

V Kardiocentre AGEL bolo za krátke obdobie plnej prevádzky hospitalizovaných vyše 1900 a ambulantne poskytnutých viac ako 19 000 výkonov.