Sestra a brat: Krátky príbeh o úseku ošetrovateľstva v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca

27. 2. 2024
Bez sestier, sanitárov a laborantov by poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, ani ambulanciách nebolo možné. V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca zodpovedajú za úsek ošetrovateľstva Mgr. Diana Exelová, MPH a PhDr. Martin Vaľko. Porozprávali nám o tom, čo zažívali pri vytvorení ošetrovateľského kolektívu v novom zdravotníckom zariadení, o mimotelovom obehu, ale aj o drobných radostiach života.
newsItem.title

Odkiaľ pochádzate a čo vás priviedlo do Košíc?

D.E.: Narodila som sa v Košiciach. Vyrastala som tu aj študovala. V Košiciach mám celú rodinu a priateľov.

M.V.: Narodil som sa v Prešove, kde som ukončil povinnú základnú školskú dochádzku a následne pokračoval v štúdiu na strednej zdravotníckej škole. Do Košíc som došiel za štúdiom na vysokej škole ako 19-ročný, následne pokračoval v špecializačnom štúdiu a zároveň som tu našiel skvelú prácu a rozhodol som sa tu zostať.

Prezradili ste, že ste súčasťou projektu Kardiocentra od jeho prvopočiatku. Ako ste obdobie vzniku a  novej nemocnice prežívali?

D.E.: Po 20 rokoch práce u predchádzajúceho zamestnávateľa som sa dostala do situácie, kedy som cítila, že zmena je nevyhnutná. V tom období som od pána profesora Sabola dostala ponuku stať sa súčasťou, na slovenské pomery, unikátneho projektu. Nakoľko som mala tú česť pracovať s ním v predchádzajúcom období, neváhala som. Predpokladala som, že pod jeho vedením bude projekt realizovateľný a úspešný. Spolu s kolegami sme začali s plánovaním ambulancií a oddelení, personálu, počtu lôžok, materiálno-technického vybavenia. Nakoľko sídlime v priestoroch Nemocnice AGEL Košice-Šaca, bolo potrebné spoznať ich fungovanie, zabehnuté procesy. Rekonštrukcia priestorov budúceho kardiocentra prebiehala za plnej prevádzky Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Vedeniu Nemocnice AGEL Košice-Šaca a jeho zamestnancom by som sa aj touto cestou chcela poďakovať za spoluprácu a trpezlivosť pri obmedzeniach, ktoré priniesli stavebné a rekonštrukčné práce. Za veľmi krátky čas sa nám podarilo spustiť prevádzku ambulancií, hladkých lôžok a následne aj prevádzku intervenčných a operačných sál. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, od úvodu sa nám hlásil veľký počet sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. S mnohými z nich sme sa dobre poznali, spolupracovali sme aj u predchádzajúceho zamestnávateľa. Máme v tíme sestry s dlhoročnými skúsenosťami so starostlivosťou o kardiologických, kardiochirurgických, ale aj cievnych pacientov. Rada využijem túto príležitosť kolegyne pochváliť a vyzdvihnúť ich ochotu si navzájom odovzdávať vedomosti a skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že máme tzv. plávajúce lôžka, personál je pripravený sa postarať o pacientov s rozličnými diagnózami, pripraviť ich na intervenčný alebo operačný výkon a poskytnúť potrebnú starostlivosť po výkonoch. Som veľmi rada, že aj kolegyne a kolegovia, ktorí nemali so špičkovou kardiovaskulárnou medicínou skúsenosti, našli odvahu a prišli do pre nich neznámeho prostredia. Rýchlo sa do kolektívu začlenili a mnohí z nich už dnes popri práci aj študujú. Podpora vzdelávania je jednou z našich priorít.

M.V.: Bolo to veľmi náročné obdobie. Málo ľudí, veľa práce. V tom období každý jeden z nás vykonával prácu za desiatich ďalších. A to nielen rozsahom práce, ale aj jej rôznorodosťou. Ale keď sa na to dnes spätne pozriem, práve toto nie ľahké obdobie nás formovalo a zoceľovalo ešte viac - odborne, osobnostne a ľudsky. Veľa som sa počas tohto obdobia naučil a vďaka skvelým ľuďom okolo mňa posunul dopredu v mnohých smeroch.

V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca máte spoločne na starosti organizáciu a riadenie úseku ošetrovateľstva. Neleziete si niekedy navzájom tak trochu do kapusty?

D.E.: Určite nie, naša pozícia si vyžaduje každodennú spoluprácu. V komunikácii sa vzájomne koordinujeme tak, aby zamestnanci na všetkých úsekoch dostávali rovnaké informácie. Samozrejme, každý riadime svoj úsek s prihliadnutím na jeho špecifiká. Nemáme problém spolu komunikovať, poradiť sa, vypočuť si názor toho druhého, hľadať spoločné riešenia problémov. Na kolegovi Martinovi si vážim jeho priamosť, schopnosť pomenovať veci pravým menom a humor, akým vie aj napätú situáciu odľahčiť. Vo svojej práci perfúziológa patrí určite k najlepším na Slovensku.

M.V.: Každý máme svoje podriadené úseky, svojich ľudí, svoje problémy a starosti. Snažíme sa pravidelne stretávať a vzájomne si vymieňať informácie o prevádzke, ale aj o starostiach našich zamestnancov. Problémy vždy riešime spoločne, lebo dvaja sú vždy viac, ako jeden. Každý z nás je iný a má iný pohľad na vec, ale so spoločným výsledkom bývame obaja spokojní. Ak nám prevádzkové povinnosti neumožnia stretnúť sa osobne, riešime veci telefonicky. Môžem povedať, že sa odborne a aj ľudsky navzájom dopĺňame.

Na čo sa pri pracovných pohovoroch so záujemcami o prácu v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca sústredíte? Aké sestry hľadáte pre svoje pracovné tímy?

D.E.: Poskytujeme špičkovú špecializovanú starostlivosť, teda aj personál musí byť flexibilný a musí mať chuť učiť sa nové postupy. Hľadáme sestry, ktoré chcú pracovať vo vysokom pracovnom tempe, sú kreatívne a chcú sa ďalej vzdelávať. Veľký dôraz kladieme na komunikáciu, hľadáme pozitívne naladených spolupracovníkov.

M.V.: Popri odborných a ľudských kvalitách je pre nás dôležité, aby sa vedeli stotožniť s našou víziou špičkovej medicíny poskytovanej v rodinnom prostredí. Kladieme dôraz na to, aby uverili v tento projekt tak, ako sme v neho uverili my, pred dvoma rokmi. Hľadáme ľudí, ktorí majú chuť sa celoživotne vzdelávať, ktorí chcú na svojich úsekoch patriť k tým najlepším na Slovensku. Hľadáme sestry, ktoré sú si vedomé toho, že robiť špičkovú medicínu na najmodernejšej technike nie je samo o sebe ľahké, ale zároveň je to istá forma privilégia, lebo nie každý dostane od života takúto príležitosť.  

O kvalifikované sestry je medzi poskytovateľmi nielen na Slovensku veľký záujem, môže ponuka práce vo vašom Kardiocentrum zaujať? Akú pridanú hodnotu im ponúkate?

D.E.: Naším cieľom je spokojný zamestnanec, ktorého bude práca u nás baviť. Záleží nám na tom, aby všetci cítili podporu zo strany vedenia. Pre nové sestry máme vypracovaný adaptačný plán. Pri skladbe tímov vychádzame z legislatívnych podmienok, ale aj aktuálnych potrieb jednotlivých úsekov. Práca v tíme je rozdelená podľa kompetencií. Sestry sú odbremenené od činností, ktoré dokáže urobiť aj ostatný personál. Systematicky podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov. Máme vytvorený plán vzdelávania pre jednotlivé kategórie zamestnancov. Tí majú možnosť zúčastňovať sa odborných podujatí. Systematicky pracujeme na udržiavaní príjemného pracovného prostredia, môžem povedať, že u nás panuje pozitívna pracovná atmosféra.

M.V.: Okrem množstva rôznych benefitov, je to predovšetkým jedinečná možnosť pracovať v prvom komplexnom súkromnom kardiocentre svojho druhu na Slovensku. Pracovať so špičkovými  odborníkmi, učiť sa od nich a posúvať sa tým neustále vpred. Vízia rozvoja Kardiocentra AGEL Košice-Šaca na najbližšie roky je veľká a ako rastie Kardiocentrum, tak s ním odborne aj ľudsky rastú jeho zamestnanci. Môžu pracovať v nových priestoroch, s vybavením, ktoré je porovnateľné so špičkovými zahraničnými kardiocentrami. Našich zamestnancov všemožne podporujeme v ďalšom vzdelávaní, majú možnosť zúčastňovať sa na odborných podujatiach.

Predpokladám, že nosíte pri sebe telefón stále zapnutý?

D.E.: Som zvyknutá mať pri sebe vždy zapnutý telefón. Všetci vedia, že v prípade potreby ma môžu kedykoľvek kontaktovať. Máme svojich blízkych, rodinu, môže sa stať čokoľvek. Záleží mi na tom, aby vedeli, že na každý problém dokážeme spolu nájsť riešenie. Na druhej strane musím povedať, že častokrát sa dokážu dohodnúť medzi sebou, mne iba oznámia riešenie.

M.V.: Áno, neustále, a to nielen posledné dva roky, ale poslednú dekádu svojho profesijného života.

Ako vnímajú vaši najbližší, keď vám, napríklad v čase nedeľného obeda, zavolajú z práce?

D.E.: Myslím, že najbližší to chápu. Ak niekto zavolá, je to kvôli tomu, že má naozaj problém. Občas stačí volajúceho vypočuť a prídeme na to, že to, čo vyzeralo na začiatku katastrofálne, až také hrozné nie je. Snažím sa kolegyne a kolegov viesť k tomu, že každý problém má minimálne jedno riešenie.

M.V.: Rodina to berie ako súčasť môjho života. Nie som jediný, ktorému volajú počas víkendov z práce. Je veľa povolaní, ktoré majú v tomto rovnaký scenár.

Na ktoré pracovné úspechy/pokroky, ktoré ste za posledné obdobie dosiahli, ste najviac hrdí?

D.E.: Som hrdá na nášho pána profesora Sabola za húževnatosť, s akou čelil všetkým problémom a situáciám, ktoré sa objavili počas plánovania a spustenia prevádzky Kardiocentra a nevzdal sa. Som hrdá na to, že za tak krátky čas sa nám podarilo sprevádzkovať špecializovanú nemocnicu poskytujúcu špičkovú starostlivosť. Vďaka všetkým, ktorí nám od začiatku dôverovali a boli ochotní ísť do neznámeho prostredia. Tešia ma naše vedúce sestry, ako s prehľadom čelia každodenným problémom, manažujú chod oddelení a riadia prácu personálu. Mám radosť, že niektoré špičkové výkony,  napríklad robotické kardiochirurgické operácie,  sme  začali robiť ako prví na Slovensku.

M.V.: Som hrdý na nášho generálneho riaditeľa profesora Františka Sabola za to, aké podmienky nám od prvopočiatku projektu dokázal zabezpečiť. Som hrdý na to, že sa nám podarilo za tak krátky čas vybudovať a uviesť do plnej prevádzky špičkové komplexné kardiovaskulárne centrum. Som hrdý na to, že sa nám podarilo zaviesť do praxe viaceré unikátne metodiky intervenčnej a operačnej liečby srdcovo-cievnych ochorení. Úspechom je pre mňa každý nový prijatý zamestnanec, ktorý prišiel k nám a uveril v náš projekt.  Hrdý som na svoju kolegyňu Dianu, obdivujem jej každodenné úsilie pri organizácii práce na lôžkových oddeleniach nášho Kardiocentra. Spolu so svojimi sestrami, praktickými sestrami, sanitármi a podporným personálom pracujú spoločne na tom, aby sa u nás naši pacienti cítili dobre. S obdivom pozorujem svoje kolegyne a kolegov na intervenčných a operačných sálach pri neutíchajúcom úsilí o zdravie a život našich pacientov, často na úkor voľného času a osobného života. Úspechom je pre mňa  práca  našich vedúcich sestier, ktoré profesionálne a hlavne mimoriadne ľudsky manažujú svoje pracovné tímy. A v neposlednom rade som hrdý na svojich kolegov perfúziológov za ich pomoc, postrehy a neustálu snahu sa vzdelávať a denne zdokonaľovať.

Zmenilo sa vám vnímanie práce, sveta, odkedy ste vo vedúcej manažérskej funkcii?

D.E.: V manažérskej pozícii som od roku 2018. Za ten čas som si prešla rôznymi obdobiami, životnými situáciami. Už viem, že nie každý, kto sa k vám správa milo, má s vami aj dobré úmysly a situáciám, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné, stačí niekedy dať čas.

M.V.: Pohľad na vnímanie práce mám stále rovnaký. Aj v predošlom zamestnaní som už vykonával nižšiu riadiacu funkciu. V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca mám síce na starosti viac úsekov, viac zamestnancov a viac problémov, ktoré musím operatívne riešiť, ale myslím, že sa moje vnímanie sveta a hodnôt nezmenilo. Verím, že to takto vnímajú aj moji spolupracovníci a moji najbližší.

Predpokladám, že ako manažérka lôžkovej ošetrovateľskej jednotky musíte popri manažérskej práci stíhať aj prácu na oddelení, baví vás to aj po tých rokoch? Ako sa bránite skĺznutiu do rutiny?

D.E.: Baví a veľmi. Pri našej práci nehrozí skĺznutie do rutiny. Bežný pracovný deň prináša množstvo situácií, ktoré je potrebné riešiť. Každý človek je jedinečný, vyžaduje si osobitý prístup. Pacienti ocenia pozornosť, rozhovor, chceme, aby sa u nás cítili príjemne. Okrem toho sa musíme neustále vzdelávať, získavať nové zručnosti.

Práca perfúziológa je špecifická, mnohí z čitateľov o nej možno ani nepočuli. Mohli by ste ju, prosím, čitateľom trochu priblížiť?

M.V.: Klinický perfúziológ je veľmi špecifické zdravotnícke povolanie. V slovenských kardiocentrách nás pracuje okolo 20. Je to povolanie náročné na odbornosť a technickú zručnosť. Dobrý perfúziológ sa musí  neustále vzdelávať a rozširovať si vedomosti z celej rady medicínskych, ale aj technických odborov.  Počas kardiochirurgickej operácie má perfúziológ na starosti obsluhu prístroja pre mimotelový obeh a vedenie mimotelového obehu. Primárnou funkciou prístroja pre mimotelový obeh je dočasne nahradiť funkciu srdca a pľúc pacienta. Mimotelový obeh umožňuje chirurgovi vykonať operáciu na zastavenom  srdci. V tejto fáze operácie závisia základné životné funkcie pacienta na bezchybnej práci perfúziológa. Okrem vedenia mimotelového obehu majú perfúziológovia v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca na starosti aj starostlivosť o mechanické podpory srdca, autotransfúzne prístroje a prístroje na meranie acidobázickej rovnováhy. Pre zaujímavosť by som rád uviedol, že počas pandémie COVID-19 sa skúsenosti perfúziológov uplatnili pri záchrane kriticky chorých pacientov prostredníctvom mimotelovej membránovej oxygenácie – ECMO (hovorovo nazývané aj umelé pľúca).    

Ako relaxujete?

D.E.: Pri našej práci je dôležitá aj duševná hygiena. Najlepší relax je pre mňa čas strávený s rodinou a šport.

M.V.: Každá chvíľa s rodinou je vzácna, takže najradšej oddychujem v kruhu najbližších. Vo voľnom čase veľa čítam a veľmi rád cestujem.

Úloha ošetrovateľstva v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca očami generálneho riaditeľa prof. MUDr. Františka Sabola, PhD., MPH, MBA

„Práca ošetrovateľského kolektívu pri zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom Kardiocentre je nenahraditeľná. Popri poskytovaní špičkovej zdravotnej starostlivosti je jednou z našich priorít vytvoriť u nás pre pacientov domáce až rodinné prostredie. Každodenne prejavovaná  ľudskosť, empatia a veľká trpezlivosť ošetrovateľského kolektívu zohráva pri tom absolútne kľúčovú úlohu. Pozitívna väzba zo strany pacientov nás utvrdzuje v presvedčení, že ideme správnym smerom.  Aj  touto cestou by som rád vyjadril celému ošetrovateľskému kolektívu Kardiocentra AGEL Košice-Šaca veľké ďakujem, vyjadril sa generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA.


Mgr. Diana Exelová, MPH - sestra špecialistka s dlhoročnou pracovnou skúsenosťou v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Pracovala na úsekoch anestéziológie a intenzívnej medicíny, perfúzie, intervenčnej arytmológie. V súčasnosti pracuje v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca vo funkcii námestníčky pre ošetrovateľstvo a manažérky lôžkovej ošetrovateľskej jednotky.

PhDr.  Martin Vaľko - v oblasti vedenia mimotelového obehu patrí na Slovensku medzi najskúsenejších, pod jeho vedením vyrástlo viacero šikovných, práci oddaných perfúziológov. V Kardiocentre AGEL Košice-Šaca pracuje vo funkcii námestníka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory a zároveň aj riadi úsek perfúzie ako vedúci perfúziológ.