Pacienti spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení 2 krát ohodnotili Kardiocentrum AGEL ako najlepšie

26. 3. 2024
„Dve prvé miesta v kategórii špecializované zdravotnícke zariadenia v hodnotení pacientov/poistencov nielen ZP Dôvera, ale aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne hodnotím ako výnimočné úspechy nášho Kardiocentra aj celej spoločnosti AGEL. V centre všetkého nášho snaženia je pacient, preto víťazstvá v anketách pacientskej spokojnosti nielen súkromnej, ale aj štátnej poisťovne nás utvrdzujú v správnosti nastúpenej cesty."
newsItem.title

"Za necelý rok poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa nám podarilo získať si v pacientskej, ale aj odbornej verejnosti vynikajúce meno. Pacienti nemohli dať lepšiu odpoveď pochybovačom a neprajníkom, ktorí sa pokúšali spochybniť opodstatnenosť založenia a existencie nového kardiocentra na východe. Je nevyhnutné dať do pozornosti tú skutočnosť, že štátne špecializované kardioústavy s veľmi dlhou tradíciou ostali hlboko v poli porazených v hodnotení poistencov Dôvera.

Rád by som touto cestou vyjadril celému kolektívu Kardiocentra AGEL Košice-Šaca svoju veľkú vďaku a uznanie. Nedá mi nepoďakovať sa a nevyzdvihnúť jediného akcionára spoločnosti, bez ktorého podpory, veľkorysosti a vizionárskeho úsudku by to nebolo možné. Na našich zamestnancov som veľmi hrdý, s pokorou si ale uvedomujem záväzok, ktorý pre nás do budúcnosti z tohto úspechu vyplýva. Ako bývalý vrcholový športovec si totiž uvedomujem, že zvíťaziť je ťažké, ale obhájiť prvenstvo ešte ťažšie,“ vyjadril sa prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca.