Krátky, ale veľmi úspešný príbeh Kardiocentra AGEL Košice-Šaca Od jeho spustenia koncom roka 2022 sa v ňom liečilo vyše 16 500 pacientov.

8. 4. 2024
Príbeh Kardiocentra AGEL Košice-Šaca je zatiaľ síce krátky, ale dynamický a veľmi úspešný. Od spustenia Kardiocentra koncom roka 2022 sa v ňom liečilo vyše 16 500 pacientov. Plný operačný a intervenčný program funguje od marca 2023 a od júla 2023 má Kardiocentrum štatút špecializovanej nemocnice. Doteraz bolo vykonaných vyše 3000 operačných a intervenčných výkonov s výsledkami plne porovnateľnými so špičkovými centrami.
newsItem.title

Viac sa dočítate v rozhovore s predsedom predstavenstva AGEL a.s. a AGEL SK a.s. Ing. Michalom Pišojom (M.P.), MPH, LL.M. a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Kardiocentra AGEL Košice-Šaca Prof. MUDr. Františkom Sabolom (F.S.), PhD., MPH, MBA.


17. 1. 2024 podala skupina opozičných poslancov na generálnu prokuratúru podnet pre rozhodnutie ministerky zdravotníctva o zaradení Kardiocentra AGEL a Nemocnice Bory do siete a vyššej kategórie nemocníc.

29. 1. 2024 na tlačovej konferencii zástupcovia vedenia spoločnosti AGEL a Kardiocentra AGEL Košice-Šaca argumentáciu poslancov vecne a na základe dokázateľných faktov vyvrátili.

4. 3. 2024 generálna prokuratúra podnet opozičných poslancov týkajúci sa postupu ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii nemocníc odložila.

7. 3. 2024 ZP Dôvera zverejnila výsledky ankety spokojnosti pacientov/poistencov. V kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení obsadilo Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca prvé miesto.

25. 3. 2024 zverejnila VšZP výsledky ankety spokojnosti pacientov/poistencov. V kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení obsadilo Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca prvé miesto.


Prečo sa spoločnosť AGEL rozhodla pre realizáciu, na Slovensku unikátneho, projektu prvého súkromného komplexného kardiocentra?

M.P.: Spoločnosť AGEL dlhodobo pôsobí v českom a slovenskom zdravotníctve. Našou hlavnou misiou je okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všeobecných regionálnych nemocniciach aj vysoká špecializácia. Práve naše vysokošpecializované pracovisko v Třinci-Podlesí, ktoré zastáva popredné priečky v spektre výkonov, ako aj v inovatívnosti v rámci Českej republiky, sa stalo inšpiráciou pre náš slovenský projekt. Dovolím si tvrdiť, že vzhľadom na nelichotivé štatistiky v rámci odvrátiteľných úmrtí, kde Slovenská republika obsadzuje posledné priečky, bolo priam našou povinnosťou vybudovať špičkové kardiocentrum, v centre ktorého stojí pacient. Nápad realizovať projekt kardiocentra bol na svete už dlhšiu dobu, avšak projekt sa podarilo naštartovať až s tímom ľudí okolo prof. Sabola.

Čo pre Vás znamenala ponuka spoločnosti AGEL realizovať projekt prvého komplexného súkromného kardiocentra?

F.S.: Ponuka spoločnosti AGEL bola veľkým ocenením mojej práce a mojich najbližších spolupracovníkov, našej odbornosti, húževnatosti. Bola zároveň mojou veľkou zodpovednosťou voči novým budúcim zamestnancom, akcionárovi spoločnosti AGEL, ako aj širokej, nielen zdravotníckej, verejnosti. Pre mňa osobne otázka nestála tak, či bude tento projekt realizovaný a úspešný, ale kedy ho zrealizujeme.

Na Slovensku sa o realizácii nových zdravotníckych zariadení spravidla najprv roky hovorí. Projekt Kardiocentra v Košiciach-Šaci bol ale realizovaný v mimoriadne krátkom čase, ako sa Vám to podarilo?

M.P.: Rovnica je relatívne jednoduchá. V AGEL-i sa riadime heslom: „ak chcem a viem, tak neexistujú prekážky, ktoré by sme nevedeli prekonať.“ My sme pri budovaní kardiocentra presne vedeli, čo chceme vybudovať a spolu s tímom ľudí sme vedeli aj to, ako. Stranou sme postavili všetky byrokratické prekážky, skrátili sme všetky možné procesy na nutné minimum a za rekordných 8 mesiacov sa nám podarilo vybudovať tento unikátny projekt.

F.S: Mali sme skúsenosti, mali sme odbornosť, mali sme schopnosti a mal som veľmi schopného, skúseného, silného, veľkorysého a vizionárskeho väčšinového spoločníka. Väčšina „manažérov“ o výstavbe nemocníc rozpráva, my ich reálne staviame.

V januári 2024 podala skupina opozičných poslancov NR SR podanie na GP SR na preskúmanie nezákonnosti kategorizácie Kardiocentra AGEL Košice-Šaca a Nemocnice Bory. Aký benefit z ich podania môže mať podľa Vás slovenský pacient?

M.P.: Prial by som si, aby sme si všetci začali tlieskať, keď sa podarí niečo vybudovať pre pacienta, je jedno, či malé, veľké, štátne či súkromné. Pacient je len jeden a akákoľvek pozitívna či negatívna aktivita sa dotýka nás všetkých. Naším jednoznačným poslaním je budovať špičkové medicínske centrá. A tie neslúžia nikomu inému, ako pacientovi. Snažím sa nebrať takéto útoky osobne, avšak v situácii, kedy je Slovensko na chvoste rebríčkov, keď výstavba kardiocentra bola financovaná výhradne z vlastných zdrojov, keď sa vďaka nemu výrazne zvýšila kapacita pre liečenie kardiovaskulárnych ochorení, ktoré čoraz viac ťažia Slovensko, neviem si vysvetliť túto aktivitu a kritiku skupiny poslancov inak, ako priamy útok na slovenského pacienta – obyčajného človeka. Ten nemá také možnosti, ako páni, ktorí poháňaní závisťou proti obdobným projektom bojujú. Nedá mi nespomenúť jednu vetu, ktorú si nesiem od začiatku svojho pôsobenia v zdravotníctve: „Neboj sa, každého raz dovezú a potom pochopí.“

F.S.: Na Slovensku vo všeobecnosti existujú politici, ktorí sa sami hodnotia, že sú odborníkmi na zdravotníctvo. Prevažná väčšina z nich v zdravotníctve nič nedokázala, nič nezaložila a ani nič nepostavila. Benefit pre pacienta z aktivít týchto poslancov nebol žiadny, takto zmýšľajúci politici škodia slovenskému zdravotníctvu, teda slovenským pacientom.

Spoločnosť AGEL a Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca reagovali na ich podanie zvolaním tlačovej konferencie, na ktorej boli prezentované detailné dáta o činnosti a vybavení kardiocentra. Poslanci boli vedením Kardiocentra pozvaní, aby sa o vybavení a úrovni poskytovanej starostlivosti prišli osobne presvedčiť. Kontaktovali po tlačovej konferencii poslanci vedenie spoločnosti AGEL ohľadom záujmu o prípadnú konfrontáciu Vami uvedených dát?

M.P.: Na sociálnej sieti prebehla nejaká komunikácia. AGEL je však vysoko profesionálna organizácia, najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Českej a Slovenskej republike, vieme, čo robíme, kam smerujeme a čo chceme poskytnúť pacientom - občanom. To, čomu venujeme a i naďalej chceme venovať všetku pozornosť, čas a významné investície, je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie jej dostupnosti a modernizácia zdravotníctva na Slovensku, nie mediálne vojny na sociálnych sieťach. To prenecháme tým, ktorí tieto boje vyvolávajú a živia. A nech si už každý spraví vlastný názor na to, koho aktivity majú pre pacienta väčší prínos.

Reagoval po tlačovej konferencii niektorý z poslancov na pozvanie a navštívil Vaše Kardiocentrum?

F.S.: 29 rokov som pracoval a pracujem na kardiochirurgických pracoviskách vo viacerých krajinách. Táto práca je o odbornosti, exaktnosti a presných pravidlách. My sme všetky neodborné a subjektívne argumenty jasne vyvrátili. Na Vašu otázku musím odpovedať, že nie, nikto sa nielenže nášmu Kardiocentru neospravedlnil, ale ani nás nekontaktoval. Som pripravený kedykoľvek na odbornú diskusiu a argumentáciu, hoci aj vo verejnom priestore.

V marci uverejnila ZP Dôvera a následne aj VšZP výsledky ankety spokojnosti pacientov/poistencov. V kategórii špecializované zdravotnícke zariadenia sa v obidvoch anketách umiestnilo Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca na prvom mieste. Čo Vám napadlo, keď ste sa o tomto nespornom úspechu dozvedeli? Ako to vnímate s odstupom času?

M.P.: Myslím, že nič také sa historicky nestalo, samotné Kardiocentrum funguje niečo vyše roka, za toto obdobie liečilo tisíce pacientov a za tak krátku dobu svojej existencie dokázalo získať prvé miesto v rebríčkoch, ktoré vytvárajú pacienti. Tento výsledok je pre nás nesmiernym povzbudením najmä v atmosfére neustálej negativity, ktorá panuje v sektore. Viem, že toto ocenenie znamená veľa aj pre zamestnancov Kardiocentra a vysiela nesporné signály, že projekty obdobného charakteru majú zmysel. Ak sa snažíme vyriešiť problémy s odchodom lekárov do zahraničia, tak sa pozrime, ako sa dajú veci robiť tu, na Slovensku. Postavme sa k tomu pozitívne a efekt sa jednoznačne dostaví.

F.S.: Neexistuje väčšie zadosťučinenie, ako keď pacienti dvoch najväčších zdravotných poisťovní, štátnej a súkromnej, Vás ohodnotia prvým miestom. Je nevyhnutné si uvedomiť, že žiadne iné zdravotnícke zariadenie v SR sa neumiestnilo v ankete dvoch zdravotných poisťovní na prvom mieste. Z nášho pohľadu sme sa stali najúspešnejším zdravotníckym zariadením v SR, po 12. mesiacoch od začiatku našej činnosti.

Aký význam prikladáte anketám spokojnosti slovenských pacientov vo všeobecnosti?

M.P.: Som presvedčený, že hodnotenie pacienta je najobjektívnejší ukazovateľ kvality a vnímania zdravotníckeho zariadenia. Pacient je pri návšteve zdravotníckeho zariadenia neistý, vystrašený, vytrhnutý zo svojej komfortnej zóny a výrazne citlivejšie vníma to, čo sa s ním deje. Preto spätnej väzbe od pacientov pozorne načúvame a adekvátne na ňu reagujeme.

Aká bola odozva na úspech kardiocentra medzi Vašimi zamestnancami?

F.S.: Tak, ako to býva v dobre fungujúcej rodine, radosť, pocit šťastia z výborne odvedenej práce, s veľkou pokorou z veľkého záväzku do budúcnosti. Neexistuje objektívnejšia anketa hodnotenia nemocníc, ako keď to hodnotia pacienti.

Aká je úloha súkromných poskytovateľov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku?

M.P.: V prvom rade nie je na mieste neustále delenie na štátnych a súkromných poskytovateľov. Neustále treba opakovať, že pacient je len jeden. Rôznorodosť prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení považujem za pozitívum, pretože vedie k snahe súťažiť, zlepšovať sa, inovovať, skvalitňovať – teda prinášať benefit pre pacienta. Podľa aktuálne platnej Optimalizácie siete nemocníc má každý prevádzkovateľ svoju jasne zadefinovanú a nezastupiteľnú úlohu na regionálnej, resp. celoštátnej úrovni, nehovoríme teda o boji, ale naopak o úzkej spolupráci, ktorej výsledkom má byť jasne štruktúrovaná cesta pacienta – v nej majú nezastupiteľnú úlohu všetci poskytovatelia.

Akú úlohu má, resp. môže zohrávať v systéme poskytovania vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny komplexné súkromné kardiocentrum na Slovensku?

F.S.: Na Slovensku máme tendencie všetko excelovsky vykazovať, štatisticky hodnotiť, v praxi to ale takto nefunguje. Nie je možné oddeliť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rôznych formách a typoch zdravotníckych zariadení. Naše kardiocentrum potvrdilo skutočnosť, o ktorej roky hovoríme, že na Slovensku je stále malý počet kvalitných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny.

Ak by ste mali pomenovať motto, ktoré charakterizuje filozofiu spoločnosti AGEL, aké by bolo?

M.P.: AGEL je partner vášho zdravia, lebo sme presvedčení, že každý pacient na Slovensku si zaslúži, aby sa pre záchranu a zlepšenie kvality jeho života spravilo maximum.

Ak by ste mali pomenovať motto, ktoré charakterizuje filozofiu spoločnosti Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca, aké by bolo?

F.S.: Odbornosť, obetavosť, charakter, súdržnosť, vizionárstvo v priateľskej rodinnej atmosfére.

Je pravda, že neštandardne vysokými platmi preplácate zamestnancov ostatných kardioústavov?

M.P.: Nie, vytvárame však podmienky, ktoré motivujú zamestnancov k práci u nás v Kardiocentre AGEL Košice-Šaca. Dôležitá je atmosféra na pracovisku, odborný rast, schopnosť spoločnosti postaviť sa za svojich zamestnancov a celková vízia a smerovanie.

F.S.: Nie, opak je pravdou. Viem to aj dokázať, keďže mám k dispozícii mzdové ohodnotenia zdravotníckych zamestnancov v štátnych ústavoch, ktorí sa aj naďalej k nám hlásia do zamestnania.

V masovokomunikačných prostriedkoch sa opakovane objavili informácie, že Kardiocentrum AGEL má v porovnaní s ostatnými kardioústavmi nadštandardné finančné podmienky, nemá u zdravotných poisťovní limity a je financované na úkor konkurenčného regionálneho kardioústavu. Zakladajú sa tieto informácie na pravde?

M.P.: V poslednej dobe je spoločnosť náchylná zjednodušovať a preberať informácie prostredníctvom senzačných nadpisov. Realita však často býva zásadne iná. Tak je tomu aj v tomto prípade. Reálna situácia s úhradami v kardiocentre nemá nič spoločné s medializovanými informáciami, na ktoré sa pýtate. Kardiocentrum nemá žiadne nadštandardné podmienky, práve naopak. Vo svojich začiatkoch poskytlo každému, bez rozdielu, zdravotnú starostlivosť v hodnote niekoľko miliónov EUR, ktoré mu neboli zdravotnými poisťovňami nikdy uhradené. Kardiocentrum nemá žiadne paušálne úhrady tak, ako to majú všetky ústavy v rámci Slovenska, je platené výhradne za vykonanú zdravotnú starostlivosť. Obrazne povedané, ak akýkoľvek ústav obmedzí svoju prevádzku na nulu, aj tak dostane od zdravotných poisťovní garantovanú plnú platbu, pretože oni majú dohodnuté paušálne úhrady. Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca by, naopak, v obdobnej situácii nedostalo ani euro. Od poisťovní má zaplatené iba za tie výkony, ktoré urobí.

F.S.: Je to lož. Zasa opak je pravdou. Počty odborných kardiovaskulárnych výkonov, ktoré stanovili pracovné skupiny MZ SR kvôli optimalizácii nemocníc (predsedami pracovných skupín boli zamestnanci štátnych ústavov), stanovili exaktné pravidlá a počty týchto výkonov. Po roku činnosti nášho kardiocentra tieto počty špecializovaných výkonov napĺňame, ale finančné prostriedky zo strany zdravotných poisťovní sme adekvátne nedostali. Štátne kardioústavy majú dostatočné množstvo finančných prostriedkov zo strany zdravotných poisťovní, aby tieto limity splnili, nevzali sme im žiadne finančné prostriedky. Aj minulý rok mali všetky tri špecializované kardioústavy výrazne navýšené tržby zo zdravotných poisťovní. Naproti tomu, my sme od začiatku činnosti boli limitovaní nedostačujúcimi prostriedkami. Ten, kto o tom hovorí, buď veci nerozumie alebo jednoducho klame.

Čo môžu slovenskí pacienti očakávať v blízkej a strednodobej budúcnosti od spoločnosti AGEL?

M.P.: AGEL neprestáva budovať a inovovať, zásadné novinky možno očakávať najmä v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. V blízkej dobe tu budú dobudované a rozšírené ďalšie kapacity kardiocentra, Šport-Artro centra, Gastrocentra, ako aj Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ktoré je jedno z dvoch pracovísk na Slovensku, ako aj rozšírenie robotickej operatívy v urológii a gynekológii.

Ďalšie zásadné stavby a rekonštrukcie realizujeme takmer vo všetkých našich zdravotníckych zariadeniach, či už je to komplexná rekonštrukcia Nemocnice AGEL Krompachy, výstavba nového pavilónu psychiatrie a pracoviska magnetickej rezonancie v Nemocnici AGEL Levoča, zásadné rozšírenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, výstavby de facto nových nemocníc vo Zvolene, Leviciach a Skalici, rekonštrukcia Nemocnice AGEL Žiar nad Hronom, ako aj množstvo ďalších noviniek v medicíne.

Čo môžu slovenskí pacienti očakávať v blízkej a strednodobej budúcnosti od spoločnosti Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca?

F.S.: Kardiocentrum AGEL v Šaci sa chystá byť lídrom v poskytovaní kardiovaskulárnej medicíny nielen v SR. Máme svoje predstavy, svoje ciele, ktoré zatiaľ nebudeme prezrádzať.

Namiesto záveru...

M.P.: Slovensko sa v úrovni zdravotnej starostlivosti má kam posúvať a zlepšovať, jednoznačne to dokazujú medzinárodné štatistiky. Nešírme preto negativitu, neškoďme, práve naopak, začnime konečne tlieskať každému projektu, ktorý naše zdravotníctvo posunie smerom dopredu, zvýši jeho úroveň a pomôže udržať talenty doma, doma na Slovensku.

F.S.: Nielen na Slovensku, ale všade na našej planéte je potrebné vyzdvihnúť tých jedincov, ktorí investujú vlastné finančné prostriedky vo veľkom množstve do zdravotníctva pre ľudí, pacientov. Častokrát sa to nestretáva s pochopením najmä u neschopných, závistlivých a nekorektných oponentov. Želám si, aby bolo oveľa viac takýchto ľudí s otvoreným srdcom, nielen v tomto type zdravotnej starostlivosti, ktorá lieči naše srdcia.