O oddelení

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Kardiocentra AGEL a.s. poskytuje komplexnú anesteziologickú a intenzivistickú starostlivosť v období pred, počas a po operácii všetkým pacientom, ktorí podstupujú chirurgické zákroky vykonávané v rámci oddelenia kardiovaskulárnej chirurgie. Hlavné zameranie aktivity spočíva v poskytovaní anestézie počas operácií a v následnej intenzívnej starostlivosti v ranom pooperačnom období. Oddelenie poskytuje poradenské služby aj pre ďalšie pracoviská kardiologického centra.  Podrobný popis postupov vykonaných na klinike je uvedený v časti Čo tu liečime. 

Čo tu liečime

Starostlivosť o anestéziu

Poskytujeme komplexnú starostlivosť počas chirurgických, diagnostických a liečebných výkonov: anestézia, liečba bolesti a zabezpečenie základných vitálnych funkcií, ich monitoring a podpora. Túto starostlivosť poskytujeme najčastejšie pri nasledujúcich kardiochirurgických a cievnych zákrokoch:

 • aortokoronárna rekonštrukcia (s použitím alebo bez použitia mimotelového obehu)
 • operácie chlopní
 • výkony pre arytmie
 • kombinované výkony
 • minimálne invazívne (transkatéterové) výkony
 • implantácia krátkodobej mechanickej podpory
 • výkony na hrudnej aortálnej aorte: vrátane postupov vykonávaných pri zástave obehu s hlbokým podchladením. Ide o elektívne výkony (hrudná aneuryzma aorty) a naliehavé operácie (disekcia alebo traumatické postihnutie hrudnej aorty).
 • cievne výkony- varixy, aorto-femorálne bypassy, femoro-popliteálne bypassy, operácie karotíd

Anestéziologickú starostlivosť poskytujeme aj pacientom Kardiocentra AGEL a.s., ktorí sú indikovaní na nasledujúce procedúry: elektrofyziologické vyšetrenia s abláciou arytmogénnych ohnísk a minimálne invazívne (transkatéterové) výkony.

Čo tu liečime

Intenzívna starostlivosť

Na resuscitačnom oddelení poskytujeme komplexnú intenzívnu starostlivosť najmä pacientom po operácii srdca. Intenzívna starostlivosť je poskytovaná multidisciplinárne na resuscitačnom oddelení s celkovou kapacitou 7 lôžok. Oddelenie je komplexne vybavené prístrojovým vybavením, sme schopní ponúknuť našim pacientom všetky aktuálne moderné monitorovacie postupy spolu s mechanickou a farmakologickou podporou orgánových funkcií srdca a krvného obehu, pľúc, metabolických a renálnych funkcií.

 • komplexné monitorovanie a diagnostika vrátane echokardiografie (cez pažerák a transtorakálnej)
 • kontinuálnych metód monitorovania srdcového výdaja (katéter S-G, FloTrac)    
 • farmakologická podpora obehu (katecholamíny, levosimendan a inhibítory PDE III)    
 • krátkodobá podpora mechanickej cirkulácie, VA-ECMO  
 • intraaortálna balóniková kontrapulzácia, IABK
 • moderné ventilačné režimy
 • punkčná dilatačná tracheostómia a flexibilná bronchoskopia
 • VV-ECMO    
 • parenterálna a enterálna výživa    
 • metódy kontinuálnej eliminácie CVVH, CVVHD, CVVHDF
 • monitoring cerebrálnej oxymetrie

Prirodzenou súčasťou komplexnej intenzívnej starostlivosti je kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, ktorú poskytujú vysoko vzdelané a skúsené sestry a ďalší personál.

Návštevné hodiny

Pondelok: podľa dohody
Utorok: podľa dohody
Streda: podľa dohody
Štvrtok: podľa dohody
Piatok: podľa dohody
Sobota: podľa dohody
Nedeľa: podľa dohody

Kontakt

Sekretariát:
Veronika Lengyelová
e-mail: veronika.lengyelova@kce.agel.sk
telefón: 055 6008 510

Primár oddelenia:
MUDr. Ján Špegár, PhD., EDEC
e-mail: jan.spegar@kce.agel.sk
telefón: 055 6008 560

Vrchná sestra:
Mgr. Monika Vargová
e-mail: monika.vargova@kce.agel.sk
telefón: 055 6008 543

Oddelenie OAIM:
telefón: 055 6008 560

Kde nás nájdete:
Oddelenie sa nachádza v budove Nemocnice AGEL Košice-Šaca na 2. poschodí

Informácie pre pacientov

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny je vysoko špecializované pracovisko, kde sa poskytuje intenzívna starostlivosť všetkým pacientom, najmä po operácii srdca. Pacienti sú prijímaní podľa plánu priamo z operačnej sály, v prípade potreby 24 hodín denne. Súčasný zdravotný stav takéhoto pacienta si môže vyžadovať veľké množstvo vyšetrení, lekárskych a ošetrovateľských postupov, na ktoré potrebujeme dostatok času a priestoru. Z tohto dôvodu nie je vždy možné navštíviť svojich blízkych pri posteli.

Návštevy:

Z prevádzkových dôvodov je odporúčaný čas návštevy cez deň od 14.00 do 17.00 hod., po dohode s ošetrujúcimi lekármi je možné pacienta navštíviť individuálne prakticky kedykoľvek mimo určeného času. Odporúčame obmedziť prítomnosť pri lôžku na maximálne 2-3 osoby naraz, aby sa zabezpečilo súkromie ostatných pacientov. Pri vchode na naše oddelenie je telefón – zavoláte na čísla a počkáte na príchod zdravotnej sestry, ktorá vás predstaví vašim najbližším a poskytne vám informácie o ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta. Informácie o zdravotnom stave pacienta vám poskytne iba lekár. Je samozrejmé, že môže byť ťažké pochopiť všetky informácie, preto sa nás neváhajte opýtať na nejasné veci.

Informácie o stave pacienta:

Podáva ich denne ošetrujúci lekár - telefonicky od 11.00 do 20.00 alebo osobne v čase návštevy a v čase pohotovostnej služby ošetrujúcim lekárom v čase návštev.

Informácie o zdravotnom stave pacienta budú poskytnuté - osobne a telefonicky - iba blízkej osobe (osobám) určenej pacientom a zaznamenanej v zdravotnej dokumentácii. Telefonická správa týchto citlivých informácií je možná len na základe vopred určeného identifikačného hesla pre telefonickú komunikáciu s rodinou, ktoré je tiež zaznamenané v zdravotných záznamoch pacienta. S ohľadom na zložitosť našej práce a zachovanie kontinuity informácií vás žiadame, aby ste určili jedného člena rodiny, ktorému budú informácie poskytnuté.

Žiadame vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:

 • dezinfikujte si ruky pri vchode do oddelenia - dávkovače dezinfekcie rúk sú pri vchode do oddelenia
 • pri vstupe do resuscitačného oddelenia vstupujete cez antibakteriálnu rohož, za zlého počasia použite vlastné návleky na topánky
 • noste si plášť návštevníka, ktorý je k dispozícii pri vchode do oddelenia
 • v prípade mierneho prechladnutia použite, prosím, rúško - dostupné u zdravotnej sestry na oddelení, ak trpíte infekčným ochorením prenášaným kvapôčkami, odložte návštevu lôžka pacienta
Kto vás bude liečiť

Vedúci personál oddelenia

MUDr. Ján Špegár, PhD. EDEC

MUDr. Ján Špegár, PhD. EDEC

primár OAIM

Mgr. Monika Vargová

Mgr. Monika Vargová

vedúca sestra OAIM

Kto vás bude liečiť

Personál oddelenia

MUDr. Špegár Ján, PhD., EDEC - anestéziológ

doc. MUDr. Čandík Peter, PhD., MPH - anestéziológ

MUDr. Uhliarik Róbert - anestéziológ

MUDr. Paulíková Monika, PhD. - anestéziológ

MUDr. Neubert Ladislav - anestéziológ

MUDr. Kováčová Viktória - anestéziológ

MUDr. Kizeková Martina - anestéziológ

MUDr. Ihnat Peter - anestéziológ

MUDr. Polievka Martin - anestéziológ

MUDr. Kurák Milan - anestéziológ

MUDr. Novotný Martin, PhD. - infektológ

MUDr. Bratková Anna - klinický hematológ

MUDr. Holczreiter Tomáš - lekár