O oddelení

Angiologické oddelenie

Angiologické oddelenie Kardiocentra AGEL a.s. poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s vaskulárnymi ochoreniami. Pacientov vyšetrujeme najmodernejšími diagnostickými metódami a za pomoci excelentného prístrojového vybavenia. Po stanovení diagnózy počas hospitalizácie na lôžkovej ošetrovateľskej jednotke (LOJ) alebo jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) realizujeme široké spektrum endovaskulárnych vykonov. V prípade potreby spolupracujeme so skúsenými cievnymi chirurgami.

Prehľad výkonov na oddelení

 • endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie
 • ilické, femorálne a krurálne intervencie, aterektómie, mechanická trombektómia akútneho vaskulárneho uzáveru, lokálna katétrová trombolýza, ultrazvukom potencovaná lokálna katétrová trombolýza
 • endovaskulárna liečba tepien aortálneho oblúka a extrakraniálnych tepien mozgu (a.subclavia, a.carotis a a.vertebralis)
 • venózne intervencie na povrchovom a hlbokom žilovom systéme dolných a horných končatín, implantácie a extrakcie kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty
 • renovaskulárne a viscerálne intervencie
 • manažment hemodialyzačných prístupov, zavadzanie a starostlivosť o hemodialyzačné katétre
 • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem, tumorov, traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní

Kedy môžete navštíviť pacienta

Návštevné hodiny

Pondelok: 15:00 - 17:00
Utorok: 15:00 - 17:00
Streda: 15:00 - 17:00
Štvrtok: 15:00 - 17:00
Piatok: 15:00 - 17:00
Sobota: 15:00 - 18:00
Nedeľa: 15:00 - 18:00

Kontakt

Sekretariát:
Veronika Lengyelová
e-mail: veronika.lengyelova@kce.agel.sk
tel: 055 6008 510

Primár oddelenia:
MUDr. Martin Bujdoš
e-mail: martin.bujdos@kce.agel.sk
tel.: 055 6008 512

HOTLINE: 0911 706 771 (linka určená iba pre lekárov)

Kde nás nájdete:
Oddelenie sa nachádza v budove Nemocnice AGEL Košice-Šaca na 11. poschodí

Informácie pre pacientov

Na plánovaný príjem sa dostavte v čase o 8:00 do angiologickej ambulancie Kardiocentra AGEL a.s. na prízemí.

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na recepcii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7-10 dní) - biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K), krvný obraz, zrážacie faktory (APK, INR)
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby - zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci - pyžamo - najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče

Neodporúčame:

 • cennosti (šperky, náušnice, prstene, hodinky…), platobné karty, väčší obnos peňazí

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Fajčenie

 • v areáli Kardiocentra AGEL a.s. je prísne zakázané fajčiť

Ambulancie

Angiologická ambulancia

Zobraziť viac

Ambulancia cievnej chirurgie

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia I.
(Kardiologická a arytmologická ambulancia)

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia II.
(ECHO)

Zobraziť viac
Kto vás bude liečiť

Vedúci personál oddelenia

MUDr. Martin Bujdoš

MUDr. Martin Bujdoš

primár angiologického oddelenia

Mgr. Martina Šmajdová

Mgr. Martina Šmajdová

vedúca sestra angiologického oddelenia

Mgr. Monika Šmagalová

Mgr. Monika Šmagalová

vedúca sestra jednotky intervenčnej angiológie a arytmológie

Kto vás bude liečiť

Personál oddelenia

MUDr. Bujdoš Martin - angiológ

MUDr. Kočanová Nikola - lekár (MD/RD)

MUDr. Macáková Jana - lekár

MUDr. Hrabčáková Ivana - lekár

MUDr. Priester Pavol - lekár

MUDr. Rusnáková Eva - lekár

 

Ako to u nás vyzerá

Fotogaléria