O klinike

Klinika srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE

Naša Klinika srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE v Kardiocentre AGEL a.s. poskytuje všetky typy elektívnych a emergentných kardiochirurgických a cievnych operácií. V rámci hospitalizácie je hladký priebeh operácie a následnej intenzívnej pooperačnej starostlivosti zabezpečený našim profesionálnym tímom kardiochirurgov, cievnych chirurgov, kardiológov, arytmológov, perfuziológov, inštrumentárok, sestričiek, fyzioterapeutov a ošetrovateľov.

Na úplne nových operačných sálach vrátane hybridnej operačnej sály náš tím skúsených kardiochirurgov používa najnovšie chirurgické techniky a postupy, najnovšie prístroje a vybavenie za účelom zabezpečenia vysokého nadštandardu pre našich pacientov. Z tohto dôvodu dostáva pacient v Kardiocentre AGEL a.s. najvyššiu možnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je vysoko nad bežným štandardom. To, čo inde trvá niekoľko mesiacov, u nás trvá niekoľko hodín. V roku 2023 sme v Kardiocentre AGEL a.s. priniesli pre slovenských pacientov robotickú kardiochirugiu použitím systému da Vinci.

Kedy môžete navštíviť pacienta

Návštevné hodiny

Pondelok: 15:00 - 17:00
Utorok: 15:00 - 17:00
Streda: 15:00 - 17:00
Štvrtok: 15:00 - 17:00
Piatok: 15:00 - 17:00
Sobota: 15:00 - 18:00
Nedeľa: 15:00 - 18:00

Kontakt

Sekretariát:
Ing. Jana Hybbenová
e-mail: jana.hybbenova@kce.agel.sk
tel: 055 6008 530

Prednosta kliniky:
prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
e-mail: frantisek.sabol@kce.agel.sk
tel.: 055 6008 530

HOTLINE: 0911 706 279 (linka určená iba pre lekárov)

Kde nás nájdete:
Klinika sa nachádza v budove Nemocnice AGEL Košice-Šaca na 10. poschodí

Diagnózy, ktoré operujeme

 • Infarkt myokardu
 • Akútny koronárny syndróm
 • Ischemická choroba srdca s 1 alebo viac-cievnym postihnutím koronárnych artérií
 • Chlopňové chyby:
  •  Aortálna stenóza, Aortálna insuficiencia
  •  Mitrálna stenóza, Mitrálna insuficiencia
  •  Trikuspidálna stenóza, Trikuspidálna insuficiencia
 • Aneuryzma aorty
 • Defekt  predsieňového septa
 • Defekt komorového septa
 • Vrodené chyby srdca v dospelom veku
 • Reoperácia po predošlej kardiochirurgickej operácii
 • Fibrilácia predsiení, Komorová tachykardia
 • Nádory srdca
 • Ochorenia perikardu
 • Perikardiálna efúzia
 • Tamponáda srdca
 • Ischemická choroba dolných končatín v štádiu klaudikačnom a v štádiu kritickej končatinovej ischémie
 • Akútna končatinová ischémia 
 • Ochorenia karotických tepien, najmä stenózy a. carotis interna
 • Ochorenia brušnej aorty: aneuryzmy brušnej aorty, ale aj chronické stenózy a uzávery aorty
 • Ochorenia viscerálnych tepien, ako uzávery a stenózy a. mesenterica superior a truncus coeliacus, ale aj aneuryzmy viscerálnych tepien, ako aneuryzma a. lienalis
 • Chronickú žilovú nedostatočnosť vo všetkých štádiách, varixy dolných končatín
 • Pacientov s nutnosťou dialýzy a nutnosťou cievneho prístupu pre potreby dialýzy

Prehľad výkonov

 • Aortokoronárny bypass s použitím mimotelového obehu (CABG in ECC) s dôrazom na dlhú životnosť žilových alebo tepenných štepov
 • Koronárny bypass na bijúcom srdci (OPCAB) s dôrazom na dlhú životnosť štepov
 • Náhrady chlopní
 • Záchovné operácie chlopní
 • Náhrada vzostupnej aorty a aortálneho oblúka
 • Operačné riešenia defektov medzipredsieňovej prepážky
 • Operačné riešenia defektov medzikomorovej prepážky
 • Korekcia vrodených chýb srdca v dospelom veku
 • Reoperácie po kardiochirurgických výkonoch
 • Perikardektómia
 • Myektómia, Myotómia
 • MAZE procedúra - kryoablácia, rádiofrekvenčná ablácia, t.j. prerušenie vedenia a formovania abnormálnych vzruchov
 • Implantovanie ľavokomorovej elektródy pred implantáciou kardiostimulátora
 • Zavedenie extrakorporálnej membránovej oxygenácie - ECMO
 • Miniinvazívne kardiochirurgické výkony
 • Embolektómie a trombektómie tepien s uzáverom
 • Endarterektómie femorálnych a iných postihnutých tepien 
 • Bypasové operácie ako: aortobifemorálny bypass, femopopopliteálny, femorokrurálny a popliteopedálny bypass
 • Karotická endarterektómia
 • Karotickokarotický bypass
 • Resekcia aneuryzmy a náhrada aortoaortálnym interpozitom alebo aortobiiliakálnym bypassom
 • Aortobiiliakálny alebo aortobifemorálny bypass 
 • Aortomesenterický alebo aortotrunkálny bypass.
 • Operácie varixov ako crossetomia a stripping vena safena maga a vena saféna parva
 • Cievny prístup u pacientov s potrebou dialýzy - arteriovenózna fistula, permanentný katéter

Informácie pre pacientov

Pred elektívnym príjmom na na Kliniku srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE za účelom operačného výkonu dostanete na váš e-mail a vašu adresu pozvánku, v ktorej budú detailné inštrukcie ku kompletnej príprave na hospitalizáciu a následný operačný výkon.

V prípade, že nemáte ukončené laboratórne vyšetrenia alebo sa nemôžete v stanovenom termíne dostaviť na hospitalizáciu, oznámte nám to na tel. čísle: 055 6008 530. Ak máte nádchu, teploty alebo užívate antibiotiká pred plánovanou hospitalizáciou, oznámte nám to na tel. čísle: 055 6008 530.

Svoj príchod hláste na kardiologickej ambulancii Kardiocentra AGEL a.s. Lúčna 57, 040 15  Košice-Šaca (ambulancia sa nachádza na prízemí). Po úspešnom zaevidovaní a registrácii na kardiologickej ambulancii pôjdete na hospitalizáciu na 10. poschodie (Klinika srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE).

K prijatiu na kliniku potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • ak máte vystavené, potvrdenie o pracovnej neschopnosti, ak ho nemáte a je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na oddelenie
 • zdravotnú dokumentáciu od svojho ošetrujúceho lekára
 • lieky, ktoré užívate, hlavne lieky predpísané špecialistami (urológia, alergológia, diabetológia, pľúcne, onkológia) doneste so sebou
 • zoznam užívaných liekov napísaných na priloženom papieri s presnou gramážou liekov a dávkovaním
 • ak máte alergiu na lieky alebo potraviny, je potrebné to napísať k zoznamu
 • zakúpiť si nafukovaciu loptu s priemerom 40-50cm (potrebné k rehabilitácii po operácii)
 • osobné hygienické potreby (zubná kefka, zubná pasta, tekuté antimikrobiálne mydlo na telo, šampón na vlasy, hrebeň, holiace potreby, hygienické vreckovky)
 • osobné veci - minimálne 3 pyžamá (košele so zapínaním na hrudníku, dostatočne široké nohavice /nie obtiahnuté/), papuče, spodné prádlo, 2x čistý uterák, teplé ponožky v zimnom období
 • kompenzačné pomôcky - barly, palicu, načúvací aparát, okuliare, zubnú protézu
 • časopisy, knihy, mobil, môžete si priniesť aj tablet alebo notebook

Neodporúčame:

 • cennosti (šperky, náušnice, prstene, hodinky…), platobné karty, väčší obnos peňazí

Denný režim

 • počas pobytu na klinike odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Fajčenie

 • v areáli Kardiocentra AGEL a.s. je prísne zakázané fajčiť

Informácie pre lekárov

Požadované vyšetrenia pred plánovaným príjmom, spôsob objednania na príjem, vyšetrenie, konzultáciu:

Laboratórne vyšetrenia pred kardiochirurgickou operáciou:

 • Odber krvi: KS, KO, KO Dif, WBC, Kys. M., CelkB, ALB, GLU, UREA, KREA, eGF-CKD-EPI, BILC, ALT, AST, GMT, ALP, CHOL, LDL, HDL, TAG, AMS, CK, Cl, Ca, Mg, Fe, Na, K, CRP, PCT, Ferit, vit. D, Fibrinogén, AT III, D-dimer, PT-INR, APTT, ak sa pacient lieči na štítnu žľazu tak aj TSH, fT4, HbA1c u pacientov s diabetes mellitus
 • Sérológické vyšetrenie u všetkých pacientov: HbsAg, HIV, BWR, Anti-HCV.
 • Vyšetrenie moču - moč chemicky/sediment + kultivačné vyšetrenie.

Zobrazovacie vyšetrenia pred kardiochirurgickou operáciou:

 • RTG hrudníka + popis (nie starší ako 1 mesiac).
 • EKG
 • ECHO srdca,
 • Koronarografia alebo CT-koronarografia
 • Spirometria (kontraindikované u pacientov so stenózou kmeňa ľavej koronárnej artérie).
 • USG abdomenu
 • USG karotíd;  a. subclavia sin. + dx.;  a. thoracica interna sin. + dx.
 • Stomatologické vyšetrenie pre vylúčenie fokusov.
 • ORL vyšetrenie a ster z hrdla a nosa pre vylúčenie fokusov.
 • Gynekologické vyšetrenie u žien.

Ambulancie

Angiologická ambulancia

Zobraziť viac

Ambulancia cievnej chirurgie

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia I.
(Kardiologická a arytmologická ambulancia)

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia II.
(ECHO)

Zobraziť viac
Kto vás bude liečiť

Vedúci personál kliniky

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, prednosta Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE

MUDr. Martin Ledecký, PhD.

MUDr. Martin Ledecký, PhD.

primár Kardiochirurgie Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE

doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

primár Cievnej chirurgie Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE

Mgr. Andrea Ňachajová

Mgr. Andrea Ňachajová

vedúca sestra COT a PIK

Mgr. Diana Exelová, MPH

Mgr. Diana Exelová, MPH

vedúca sestra Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie UPJŠ LF a KCE

PhDr. Martin Vaľko

PhDr. Martin Vaľko

vedúci perfuziológ

Kto vás bude liečiť

Personál kliniky

prof. MUDr. Sabol František, PhD., MPH, MBA - kardiochirurg

MUDr. Černý Štěpán, CSc., MBA - kardiochirurg

doc. MUDr. Sihotský Vladimír, PhD. - cievny chirurg

MUDr. Luczy Ján, PhD., MPH - kardiochirurg

MUDr. Ledecký Martin, PhD. - kardiochirurg

MUDr. Urban Martin - kardiochirurg

MUDr. Turek Daniel - kardiochirurg

MUDr. Kopolovets Ivan, kandidát nauk, MBA - cievny chirurg

MUDr. Muri Jozef, PhD. - hrudný chirurg

MUDr. Sivčo Martin, PhD. - lekár

MUDr. Gejguš Miroslav, PhD. - lekár

MUDr. Klika Patrik - lekár

Ako to u nás vyzerá

Fotogaléria kliniky