O oddelení

Kardiologické oddelenie

Kardiologické oddelenie tvorí jednu zo základných lôžkových jednotiek Kardiocentra AGEL a.s. a poskytuje hospitalizácie pacientov ročne v jedno alebo trojlôžkových, nadštandardne vybavených izbách. Vykonáva komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a spolu s ambulantnou časťou poskytuje kompletný hospitalizačný ako perihospitalizačný manažment pre pacientov z celého Slovenska.

V nadväznosti na neinvazívny diagnostický proces pripravuje pacientov na intervenčné a chirurgické riešenie základného ochorenia (koronárna intervencia, nechirurgické riešenie štrukturálnych chýb srdca, chirurgické operačné riešenie koronárnej choroby a chlopňového postihnutia). Tvorí jeden zo základných pilierov v posudzovaní a hodnotení stratégie pre ďalší manažment pacienta (Heart Team) s odporúčaním ďalšieho postupu (MitraClip, TAVI, TriClip, LAAO a iné)

Diagnostické ambulantné ako aj terapeutické zázemie Kardiologického oddelenia Kardiocentra AGEL a.s. poskytuje možnosti a priestor na komplexnú, individualizovanú a modernú liečbu pacientov s chorobami srdca.

Kedy môžete navštíviť pacienta

Návštevné hodiny

Pondelok: 15:00 - 17:00
Utorok: 15:00 - 17:00
Streda: 15:00 - 17:00
Štvrtok: 15:00 - 17:00
Piatok: 15:00 - 17:00
Sobota: 15:00 - 18:00
Nedeľa: 15:00 - 18:00

Kontakt

Sekretariát:
Ing. Jana Hybbenová
e-mail: jana.hybbenova@kce.agel.sk
tel: 055 6008 530

Primár oddelenia:
MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH
e-mail: monika.jankajova@kce.agel.sk
tel.: 055 6008 530

HOTLINE: 0911 706 025 (linka určená iba pre lekárov)

Kde nás nájdete:
Oddelenie sa nachádza v budove Nemocnice AGEL Košice-Šaca na 10. poschodí

Koronárna jednotka

Koronárna a arytmologická jednotka Kardiocentra AGEL a.s. predstavuje nosnú časť starostlivosti v akútnej kardiológii a poskytuje akútnu a komplexnú kardiologickú starostlivosť pacientom:

 • s akútnymi koronárnymi syndrómami s následným určením optimálnej stratégie liečby
 • s hemodynamicky závažnou pľúcnou embóliou, ktorí vyžadujú farmakologickú alebo nefarmakologickú liečbu
 • u pacientov s akútnymi komplikáciami základného kardiálneho ochorenia, po komplikovaných diagnostických alebo terapeutických výkonoch, ktorí vyžadujú monitorovanie životných funkcií a intenzívnu starostlivosť (TAVI, MitraClip, TriClip, aspiračná trombektómia pri pľúcnej embolizácii a iné)
 •  s hemodynamicky závažným nálezom na chlopňovom aparáte z rôznej príčiny (infekčná endokarditída, aortálna stenóza a iné), ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť s perspektívou operačného alebo intervenčného zákroku
 • poskytuje nepretržité konzultačné služby pre lekárov z celého Slovenska pre potreby manažmentu pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi príhodami.

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Oddelenie intervenčnej kardiológie Kardiocentra AGEL a.s. predstavuje súčasť kardiologického oddelenia Kardiocentra AGEL a.s. a poskytuje komplexný program invazívnej diagnostiky a následnej intervenčnej liečby celého spektra kardiovaskulárnych ochorení. Vykonáva široké spektrum diagnostických a terapeutických katetrizácií srdca a srdcových ciev, invazívnu diagnostiku a liečbu pľúcnej hypertenzie až po terapeutické výkony na srdcových chlopniach a vrodených srdcových chybách. Komplexnosť diagnostických a terapeutických modalít stojí v popredí záujmu oddelenia intervenčnej kardiológie Kardiocentra AGEL a.s.

Program diagnostického a terapeutického invazívneho manažmentu koronárnej artériovej choroby

Program diagnostickej koronarografie

 • Vykonávame koronarografické vyšetrenia u pacientov s ischemickou chorobou srdca, ako aj v rámci prípravy pacienta pred plánovanou operáciou v mimotelovom obehu. Oddelenie disponuje širokou škálou základných, ako veľmi sofistikovaných vyšetrovacích metód v intervenčnej kardiológii (zahŕňa vyšetrenie pomocou optickej koherenčnej tomografie (OCT), intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) a funkčné vyšetrenie závažnosti stenózy  pomocou frakčnej prietokovej rezervy (FFR) alebo okamžitého bez vlnového pomeru (iFR).

Program diagnostickej katetrizácie a transkatétrovej liečby štrukturálnych chýb srdca

 • Transkatétrová liečba pacientov s aortálnou stenózou
 • Transkatétrová liečba pacientov s mitrálnou alebo trikuspidálnou regurgitáciou pomocou aproximácie cípov chlopne (MitraClip, TriClip).
 • Transkatétrová liečba pacientov s mitrálnou stenózou.
 • Transkatétrová liečba skratových chýb srdca.
 • Transkatétrová liečba pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou s obštrukciou výtokového traktu.
 • Diagnostická katetrizácia u pacientov s chlopňovými a vrodenými chybami srdca vrátane hemodynamického vyšetrenia.

Program perkutánnej koronárnej intervencie

 • Perkutánne koronárne intervencie u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami vrátane primárnej perkutánnej koronárnej intervencie pri ST-AKS ako aj NSTE-AKS, ako aj indikovaných pacientov s chronickým koronárnym syndrómom. Okrem štandardnej koronárnej intervencie vykonávame aj intervenčné riešenie závažných postihnutí hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie, rekanalizácie chronických koronárnych uzáverov koronárnych artérií antegrádnou alebo retrográdnou technikou, ako aj realizáciu koronárnych intervencií u vysokorizikových pacientov s pomocou dočasných podpôr srdca.

Program endomyokardiálnych a intravaskulárnych biopsií

 • V indikovaných a klinicky závažných prípadoch realizujeme endomyokardiálne biopsie, ako aj bioptické vyšetrenie inravaskulárnych más u pacientov so zápalovým ochorením srdca tezaurimózami alebo intravaskulárnymi tumormi.

Program intervečnej liečby akútnej pľúcnej embólie

 • Oddelenie intervenčnej kardiológie Kardiocentra AGEL a.s. poskytuje nepretržitý program intervenčnej liečby akútnej pľúcnej embólie pre pacientov z celého Slovenska.

Informácie pre pacientov

Na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 8:00 do 12:00 hod a prihláste sa na recepcii Kardiocentra AGEL a.s. na prízemí.

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na recepcii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) - biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K), krvný obraz, zrážacie faktory (APK, INR)
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby - zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci - pyžamo - najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil, rádio, knihy, časopisy, tablet, počítač

Neodporúčame:

 • cennosti (šperky, náušnice, prstene, hodinky…), platobné karty, väčší obnos peňazí

Čo je nutné

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Fajčenie

 • v areáli Kardiocentra AGEL a.s. je prísne zakázané fajčiť

Ambulancie

Angiologická ambulancia

Zobraziť viac

Ambulancia cievnej chirurgie

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia I.
(Kardiologická a arytmologická ambulancia)

Zobraziť viac

Kardiologická ambulancia II.
(ECHO)

Zobraziť viac
Kto vás bude liečiť

Vedúci personál oddelenia

MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH

MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH

primárka kardiologického oddelenia

MUDr. Erik Prexta

MUDr. Erik Prexta

hlavný lekár koronárnej jednotky

MUDr. Viktor Vitanov

MUDr. Viktor Vitanov

hlavný lekár oddelenia neinvazívnej kardiológie

Mgr. Diana Exelová, MPH

Mgr. Diana Exelová, MPH

vedúca sestra kardiologického oddelenia

Kto vás bude liečiť

Personál oddelenia

MUDr. Jankajová Monika, PhD., MPH - kardiológ

MUDr. Prexta Erik - kardiológ

MUDr. Farkaš Anton, PhD. - kardiológ

MUDr. Vitanov Viktor - kardiológ

MUDr. Januška Jaroslav, PhD. - kardiológ

MUDr. Suchá Adela - kardiológ

MUDr. Truchla Ivana - kardiológ

MUDr. Poláková Diana - kardiológ

MUDr. Abu Zaid Júlia, MBA - lekár

MUDr. Eštuová Lenka - lekár

MUDr. Klč Ján - rádiológ

MUDr. Hricová Katarína - kardiológ

MUDr. Čarnoký Stanislav - lekár

MUDr. Džado Pavol - lekár

MUDr. Baltesová Mária - lekár

MUDr. Breznen Filip - lekár

MUDr. Baranová Marcela 

Ako to u nás vyzerá

Fotogaléria oddelenia