Prvá roboticky asistovaná
operácia srdca
na Slovensku

O výnimočnej operácii môžete čítať viac v rozhovore s prof. MUDr. Františkom Sabolom, PhD., MPH, MBA a MUDr. Štěpánom Černým, CSc., MBA.

Viac informácií

Vaše SRDCE je našou
SRDCOVOU záležitosťou

Na úplne nových operačných sálach vrátane hybridnej operačnej sály náš tím
skúsených kardiochirurgov používa najnovšie chirurgické  techniky, postupy a prístroje.

Viac informácií

Vrátime vášmu SRDCU
správny RYTMUS

Arytmologické oddelenia Kardiocentra AGEL a.s. poskytuje komplexnú starostlivosť
pre pacientov s poruchami srdcového rytmu.

Viac informácií

U nás je vaše ZDRAVIE
v najlepších rukách

V Kardiocentre AGEL a.s. prevádzkujeme všetky základné činnosti špičkového zdravotníckeho zariadenia
a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny.

Viac informácií

Kto sme

Kardiocentrum AGEL a.s.

Kardiocentrum AGEL a.s. je prvým súkromným komplexným kardiocentrom svojho druhu v SR. Zriadením Kardiocentra sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov v spádovej oblasti Gemer, Spiš, Košice a Košice – okolie a časti Novohradu. Elektívnym pacientom poskytne možnosť využiť benefity manažovanej zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovateľov siete AGEL SK. Vznik nového Kardiocentra je rozhodne dobrou správou pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Od februára 2023 v Kardiocentre prevádzkujeme základné činnosti špičkového zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny a to v rámci ambulantnej ako aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Predmetom činnosti je prioritne diagnostika, intervenčná a operačná liečba a zdravotná starostlivosť v odbornostiach:

 • kardiológia
 • arytmológia
 • angiológia
 • kardiochirurgia
 • cievna chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • rádiológia.

Naša misia

Unikátne medicínske postupy a technológie

V priebehu roka 2023 sme zaviedli do praxe v SR programy:

 • robotickej kardiochirurgie a cievnej chirurgie
 • program katétrových ablácií pomocou aplikácie pulzného poľa
 • program komplexnej diagnostiky koronárnej fyziológie pomocou programu CoroFlow
 • program orbitálnej aterektómie u pacientov so závažne kalcifikovanými stenózami koronárnych tepien

V priebehu roka 2024 zavedieme do praxe v SR unikátne programy:

 • intervenčnej liečby zriedkavých štrukturálnych chýb srdca s využitím umelej inteligencie a virtuálnej reality

Projekt nemocnica bez bolesti

V rámci projektu tzv. „bezbolestnej nemocnice“ je implementovaný koncept terapie bolesti na všetkých úrovniach. Máme zavedené do praxe štandardné analgetické protokoly pre jednotlivé medicínske činnosti.

Humanizácia priestorov nemocnice pre pacientov a pre personál

Pocit domáckeho prostredia, filozofie pracovného kolektívu „ako rodiny“ umocňuje aj príjemné prostredie, voľba materiálov a farieb, ktoré majú cieľ podvedome pôsobiť „harmonizujúco“ na pacientov a zamestnancov.

Logistika fungovania nemocnice

 • koncepčne nastavujeme fungovanie Kardiocentra na princípoch tzv. „smart hospital“
 • moderne vybavené špecializované ambulancie využívajú systém elektronického manažmentu pacienta 
 • v lôžkovej časti využívame aktuálne preferovaný model tzv. flexibilnej nemocnice, ktorý spočíva v zavedení:
  • plávajúcich  lôžok
  • multidisciplinárnej starostlivosti
  • multifunkčných - hybridných intervenčných a operačných sál
Náš tím

Vedenie spoločnosti

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

Prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH

medicínsky riaditeľ pre chirurgické odbory

MUDr. Anton Farkaš, PhD.

MUDr. Anton Farkaš, PhD.

medicínsky riaditeľ pre internistické odbory

Ing. Ľuboslav Švec

Ing. Ľuboslav Švec

ekonomicko – prevádzkový riaditeľ

Mgr. Diana Exelová, MPH

Mgr. Diana Exelová, MPH

námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre internistické odbory

PhDr. Martin Vaľko

PhDr. Martin Vaľko

námestník odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory

Ing. Marianna Jurašková, MBA

Ing. Marianna Jurašková, MBA

vedúca oddelenia ZP

JUDr. Kristína Michalíková, MBA

JUDr. Kristína Michalíková, MBA

vedúca oddelenia právneho a HR